Přispěli jsme platformě Otvorená Kultúra!

Částkou 200 € jsme přispěli na aktivity slovenské kulturní platformy Otvorená Kultúra! Považujeme to za jeden ze způsobů, jak vyjádřit nesouhlas s mocenskými zásahy do kultury ze strany současné slovenské vlády a její ministryně kultury Martiny Šimkovičové. Chceme podpořit iniciativu, která přímo navazuje na Otevřenou výzvu k odstoupení paní ministryně, jíž podepsalo 190 tisíc občanů SR, a která usiluje o zastavení pseudovlastenecké a homofobní kulturní politiky v zemi našich nejbližších kolegyň a kolegů.

Česká výtvarná kultura je silně propojena se slovenskou. Nadstandartně silné vazby panují nejen mezi umělkyněmi a umělci z obou zemí, ale také mezi institucemi a jejími pracovnicemi a pracovníky. Výtvarné umění u nás by jistě vypadalo jinak, kdyby do něj z různých pozici nevstupovaly kolegyně a kolegové ze Slovenska. Také z tohoto důvodu cítíme povinnost vyjádřit podporu těm, kteří se snaží bránit zneužívání moci k potlačení nezávislé kultury, která se mnohdy otevřeně vyjadřuje k důležitým společenským tématům.

Platformu Otvorená Kultúra! můžete finančně podpořit také vy.