MOTHERS ARTLOVERS

 

Mothers Artlovers je skupina žen, která se začala scházet v prosinci 2016 v Brně a v Praze. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně. Sdružujeme převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky - kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či případné budoucí rodiče. Forma podpory může být různá a měla by vycházet z našich potřeb a přání: od setkávání se, sdílení a rozvíjení našich témat a myšlenek, přes praktickou mateřskou podporu (jako hlídání dětí, sdílení věcí apod.), po institucionální podporu, možnost společné tvorby, inspirace (výstavy, projekty, workshopy) až po utvoření mezinárodní funkční platformy, která nám umožní sdílet příležitosti a podporovat se v tvorbě.

 

Setkáváme se pravidelně jednou za tři týdny v prostředí, kde si naše děti mohou hrát a my společně konzultujeme naše témata, potřeby a zájmy. Vlastní tvorbu prezentujeme v samostatných 20minutových prezentacích, jejichž součástí je PDF zachycující myšlenkovou mapu či tvůrčí proces každé z nás. PDF jsou základem pro vznik webu a možného budoucího sborníku, který bychom rády časem vydaly. Kromě setkání komunikujeme přes fb stránku a mailing list, kde se mohou vyjádřit i matky které nemají možnost dorazit na setkání. Vytváříme vlastní uměleckou komunitu. Krom podpůrné funkce mapujeme umění věnující se rodičovství a rodině, Což je v našich zemích dosud ne příliš probádané, zdokumentované a hlavně nepodporované pole. Rovnež nás zajimá politicko institucionální rovina této problematiky. Chceme napojit naši skupinu na obdobné skupiny v zahraničí a vytvořit funkční mezinárodní platformu.

 

Pro více informací kontaktujte Darinu Alster: darina.alster@gmail.com.

 

Ateliér Mothers Artlovers nabízí pravidelné hlídání dětí s kreativním programem pod vedením lektorů. Ateliér se nachází prostorách Kreslírny v ulici Jana Zajíce 929/10 v Praze. Nabídka je určena především dětem členek a členů spolku Skutek, ale v případě volné kapacity je otevřený široké veřejnosti. Program je koncipovaný pro děti školkového věku a probíhá každé pondělí a středu od 9:00 do 14:00. Momentálně je kapacita naplněná. Pro aktuální zprávy sledujete náš FB. 

 

Případné zájemkyně a zájemci se mohou obracet na Zuzanu Štefkovou: z.stefkova@gmail.com

STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR