MINISTERSTVO KULTURY

 

Spolek Skutek je členem poradního sboru Ministerstva kultury ČR. MK ČR s námi spolupracuje s jako s relevantním partnerem pro diskuzi nad zněním dokumentu Státní kulturní politika 2021-2025, ale také při řešení aktuálních problémů, jakým je státní podpora umělců v době pandemie, možnosti vyhlášení dalších dotačních balíčků.

 

Zvláštní pozornost MK ČR aktuálně věnuje Statutu umělce. V diskuzi se zástupci uměleckých oborů, včetně Skutku, vznikl v Institutu umění materiál, který projednává MK ČR i s dalšími relevantní ministerstva. MK ČR s dílčími tématy pracuje, zejména s tématem specifik sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, respektive možností úpravy daňového systému pro umělce. V současné době je statut koncipován jako společná definice všech uměleckých odvětví.

 

COVID-19

 

V průběhu první i druhé vlny pandemie nového typu koronaviru Spolek Skutek adresoval členům Vlády a představitelům ministerstev (MK ČR, MPO, MZE, MF) několik otevřených dopisů, které se týkaly opatření, které se dotýkají osob činných v oblasti vizuálního umění, kompenzačních balíčků a nesrovnalostí v programu COVID kultura II, ale také návrhu zachování provozu galerií a muzeí umění ve 4. stupni PES. K dopisům se připojili rovněž zástupci dalších organizací, uměleckých škol a platforem.

 

Spolek Skutek spolu s dalšími kulturními organizacemi připomínkoval znění programu COVID III – kultura, který na začátku roku 2021 poprvé zahrnul rovněž výkonné výtvarné umělce a další profese z oblasti výtvarného umění.

 

PROCENTO NA UMĚNÍ

 

Skutek dlouhodobě usiluje o znovuzavedení povinnosti použít 1 % z rozpočtu na stavby financovaných z veřejného rozpočtu na výtvarné řešení v rámci dané stavby. V rámci této agendy se členové skutku účastní debat, ale i výběrových řízení. Procento na umění se stalo součástí Státní kulturní politiky 2020-2050. Částečným výsledkem aktivit spolku je také přijetí politiky a metodiky 2 % na umění v Praze a návrhu zákona MK ČR na zavedení 1 % (v jednání).

 

MOTHERS ARTLOVERS

 

Skutek spolupracuje a zaštiťuje část aktivit podpůrné skupiny Mothers Artlovers. Začala působit v roce 2016 jako skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek, dokumentaristek a aktivistek, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Spolek dlouhodobě podporuje činnost skupiny v hledání systémových cest podpory rodičů. V poslední době Skutek pomáhá s provozem ateliéru pro matky-umělkyně s dětmi v předškolním věku. V roce 2020 se tento záměr realizoval díky grantům uděleným ze strany MHMP, MK ČR a MČ PHA 7. V roce 2021 aktivně pokračujeme v jeho udržení do doby, kdy nebude provozně omezen opatřeními proti pandemii covid-19.

 

MATERIÁL ZA ODVOZ

 

Spolek Skutek již několik let spravuje skupinu Materiál za odvoz na sociální síti Facebook, která umělcům, umělkyním a institucím umožňuje nabízet zdarma nepotřebný, ale využitelný materiál z výstav či ateliérů.

 

Od roku 2020 se Skutkem jedná vedení Prahy 3 o zřízení fyzického skladu, který by mohli využívat jednotlivci i instituce jako místo uložení a redistribuce pracovního materiálu.

 

SPOLKOVÉ DEBATY

 

Od svého založení Skutek uskutečňuje debaty na témata spojená s uměleckou praxí a fungováním institucí. V minulosti to byly debaty Co tě žere…, v poslední době například debata nad dalším směřováním Národní galerie Praha (2020). Cyklus debat Dobrá praxe se pro změnu zaměřuje na výměnu pozitivních zkušeností mezi představiteli různých oblastí umělecké scény. Úspěšně proběhly debaty v letech 2018 a 2019 na festivalu 4+4 dny v pohybu, dále i dvoudenní seminář v Třinci ve spolupráci s Galerií města Třince (2019).

 

GRAND PRIX

 

Grand Prix Skutek je určena osobnostem působícím na české výtvarné scéně. Spolek Skutek tuto cenu uděluje od roku 2015 jako spolkovou reflexi dlouhodobého a významného působení jednotlivců (nebo dvojic či skupin) v rámci domácího uměleckého provozu nebo vzhledem k výrazným počinům spojeným se zdejším kulturním životem a jeho organizací.

 

TVŮJ SKUTEK

 

V roce 2020 vyhlásil výbor první ročník programy finanční podpory záměrů z oblasti výtvarného umění a vizuální kultury Tvůj skutek. Jeho primárním cílem je nastavit zpravit o možnosti a zároveň nastavit transparentní pravidla pro žádosti o finanční podporu ze strany organizátorů různých událostí, které nevznikají z iniciativy spolku.

 

CENA VĚRY JIROUSOVÉ

 

Od roku 2020 je Skutek součástí nově vzniknuvšího spolku, který bude zajišťovat chod Ceny Věry Jirousové pro kritiky a kritičky výtvarného umění. Ve spolku vedle Skutku figurují organizace Centrum pro současné umění Praha, Artyčok.tv, Art Antiques a Artalk.

 

SKUTEK?

 

Pokud jste členkou/členem Skutku nebo osobou, která by se chtěla do našich aktivit zapojit nezávisle v rámci konkrétního zájmu, neváhejte nás kontaktovat na adrese

 

PŘIHLÁŠKA        FACEBOOK

 

STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR