PROČ VSTOUPIT?

 

Spolek Skutek vznikl, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, kteří si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme.

 

JAK VSTOUPIT?

 

Vstoupit do spolku lze na základě přihlášky (link na přihlášku ke stažení), kterou posoudí Výbor spolku. Výbor osobu zpraví o přijetí či nepřijetí do spolku. Dle současných stanov se osoba stává členem spolku až po zaplacení ročního členského příspěvku. Jelikož se požadavek celoročního členského příspěvku ukázal jako limitující, Výbor předloží Členské schůzi návrh mechanismu změn pro placení příspěvků (podzim 2014).

 

MŮŽE SE STÁT, ŽE PODÁM PŘIHLÁŠKU A BUDU ODMÍTNUT?

 

Může se to stát, například pokud Výbor spolku usoudí, že vaše činnost je v rozporu s našimi cíli a zásadami.  

 

JAKOU MÁ SPOLEK STRUKTURU?

 

Základem spolku jsou jeho členové, kteří ze svých řad volí Výbor spolku, Kontrolní radu a předsedu spolku. Výbor mezi sebou volí místopředsedu spolku, pokladníka a jednatele. V rámci členské základny a Výboru mohou vznikat pracovní skupiny zaměřené na konkrétní oblasti. Člen spolku může dávat Výboru podněty k projednání a účastnit se jejich jednání. Výbor, předseda, místopředseda, jednatel a pokladník jsou voleni na období 3 let. Stávající Výbor v souladu s Členskou schůzí zkrátil své funkční období na 1 rok, aby na sklonku roku 2014 mohla být zvoleno nové vedení spolku, které bude reprezentovat jeho rozšiřující se členskou základnu.       

 

KDE ZÍSKÁVÁTE FINANCE?

 

Hlavním zdrojem financí jsou členské příspěvky a dary. Výše ročního příspěvku byla Výborem stanovena na 960 Kč a je chápána jako minimální (tzn. je možné přispívat více). Spolek dále žádá o příspěvky na provoz a aktivity z veřejných rozpočtů. Dar může učinit člen spolku i jiné osoby.   

 

CHCI PŘISPÍVAT, ALE NECHCI BÝT ČLENEM/KOU SPOLKU.

 

Spolek lze podpořit finančním darem, i když nejste jeho členem. Spolek ale není možné podporovat anonymně.
S nabídkou daru se lze obrátit na kteréhokoli člena Výboru spolku a ten vaši nabídku předloží Výboru k projednání.

 

NENÍ SPOLEK POUZE PRO PRAŽÁKY?

 

Třebaže spolek vznikl v Praze, jeho cílem je působit na území celé České republiky. Jeho členové mohou zakládat lokální buňky spolku, které mají akční a částečnou finanční nezávislost.   

 

JSEM CIZINEC/KA A CHCI BÝT ČLENEM SPOLKU.

 

Plnoprávným členem spolku se může stát každý, kdo se ztotožňuje s Programovým prohlášením spolku. U člena spolku se předpokládá, že je významným způsobem životně či profesně spjatý s Českou republikou. Cizinec/ka může působit ve všech orgánech spolku.  

 

DĚLÁTE ČLENSKÉ VÝSTAVY?

 

Ne.

 

JSTE POKRAČOVATELEM MÁNESA UMĚLCŮM?

 

Spolek Skutek není pokračovatelem iniciativy Mánes umělcům, přestože někteří ze zakladatelů spolku patřili k jejímu nejužšímu jádru. Zkušenosti s Mánesem umělcům a širší platformou Zachraňte kulturu 2013 každopádně byly důležitým impulzem k zahájení debaty o absenci organizace aktivně zastupující zájmy osob působících v oblasti výtvarného umění.

 

JAKÁ JE POLITICKÁ ORIENTACE SPOLKU?

 

Ve spolku působí osobnosti odlišného politického přesvědčení. Zájmem spolku je ctít principy demokracie a chránit šíři názorů jeho členů, pokud jsou v souladu s obecnými principy Programového prohlášení (link na Programové prohlášení).

 

PŘIHLÁŠKA        FACEBOOK

 

STRÁNKY JSOU ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR