Umělecké ateliéry na Žižkově

Spolek Skutek je jedním z partnerů nového spolku art re use
 v jeho projektu uměleckých ateliérů v neužívané škole
na Havlíčkově náměstí na Žižkově. Skutek zajišťuje rozdělení
 a fungování deseti ateliérů, přičemž jeden získal bezplatně jako
startovací ateliér pro čerstvé absolvent*ky uměleckých škol.

Poté, co jsme ateliéry přednostně nabídli členské základně Skutku,
posouváme nabídku mimo náš spolek. Hledáme tvůrčí osobnosti
vyznávající základní hodnoty Spolku Skutek: kolegialitu a solidaritu,
respekt ke společenské heterogenitě a právům druhých osob,
se smyslem pro odlišnost názorů a pro potřebu konsensu
při společném soužití a s pochopením pro rostoucí potřebu
šetrného přístupu vůči životnímu prostředí.

Budova školy je v sousedství radnice Praha 3. Přes společnou zahradu
sousedí s budovou materiálového skladu art re use. Zejména větší
ateliéry jsou vhodné pro více osob. Proto je možné přihlásit se nejen
jednotlivě, ale rovněž ve dvojici nebo kolektivu. Po shromáždění
většího počtu zájemců*kyň uspořádáme oficiální prohlídku ateliérů.

Předpokládaný začátek využívání ateliérů je plánován na květen 2023
(s možností upravit si prostor a nastěhovat se již v dubnu).

Doba užívání: 2023-2025 (s opcí na rok 2026)

Další informace získáte z dokumentů, které jsou zde ke stažení.

V případě zájmu napište na spolekskutek@gmail.com.
V emailu uveďte jména osob, které by ateliér užívaly,
kód konkrétního ateliéru (viz. níže), kontaktní telefonnní číslo
 a jméno referenční osoby ze Spolku Skutek, která vaši žádost
zaštítila (seznam zde). Tato poslední informace je nepovinná.
V případě, že ve Skutku nenacházíte vhodnou referenční osobu,
prosíme o zaslání krátké charakteristiky vaší práce
 a zdůvoděnní, proč ateliér potřebujete.

Žádosti přijímáme od zveřejnění nabídky až 31. března 2023.

V případě potřeby si Spolek Skutek vyhrazuje právo
vyžádat si doplňující informace. O konečném rozdělení
ateliérů vás bude informovat Výbor spolku.

 

 

Velké ateliéry

Počet: 6 (třídy): cena včetně služeb / včetně záloh na energie

D2: 60,11 m2 (3P) = 7 213,- / 9 618,-

D3: 62,55 m2 (3P) = 7 506,- / 10 008,- (rezervován)

D7: 60,94 m2 (3P) = 7 313,- / 9 750,- (rezervován)

D8: 60,81 m2 (3P) = 7 297,- / 9 730,-

D9: 59,77 m2 (3P) = 7 172,- / 9 563,- (rezervován)

 

Menší ateliéry

Počet: 3 (kabinety): cena včetně služeb / včetně záloh na energie

D5+D6: 40,48 m2 (2 místnosti propojené, 3P) = 4 858,- / 6 477,-

B5: 35 m2 (1P) = 4 200,- / 5 600,- (rezervován)

B6: 24 m2 (1P) = 2 880,- / 3 840,- (rezervován)

Mapa a půdorysy ateliérů v dokumentech ke stažení.

 

Ceník

Nájem 100,- Kč/m2 + služby 20,- Kč/m2 = 120,- Kč/m2

Elektřina 40,- Kč/m2 (vratné zálohy podle spotřeby, každý má své hodiny a jistič)

Nájemné bude použito v první řadě na nutné opravy rozvodů vody, odpadů a elektřiny. Ateliéry budou mít vlastní jističe, aby každý znal svou spotřebu elektrické energie.

 

Platby a smlouvy

Při podpisu smlouvy vratná kauce ve výši 2 měsíčních nájmů vč. služeb.

Smlouvy o pronájmu ateliérů budou umělkyně a umělci uzavírat se spolkem art re use z. s. (jedna osoba za každý ateliér) na období 2023 – 25 (s opcí na rok 2026). Od všech osob využívajících ateliéry bude Spolek Skutek vyžadovat podpis Prohlášení o etických pravidlech užívání ateliérů Skutku.