Jana Bernartová v diskuzi Proč potřebujeme status umělce a umělkyně?

Zástupkyně spolku Jana Bernartová se zúčastní panelová diskuze Proč potřebujeme status umělce a umělkyně?, která zakončuje sympozium PRÁCE pořádané doktorantkami AVU v pondělí 12. prosince.

Doktorandské sympozium PRÁCE na AVU se během jednoho intenzivního dne dotkne několika témat, které s uměleckou tvorbou a prací v kultuře úzce souvisí. Spolu s Ondřejem Trhoněm (a Markem Fisherem) a Kateřinou Smejkalovou se bude zamýšlet nad podobou práce v současné kapitalistické společnosti, a s Jiřím Skálou a Kateřinou Nedbálkovou pak nad užitečností kategorie třídy. Sociolog Petr Mezihorák a zástupce slovinského odborového svazu Zasuk provedou světem organizování v rámci kulturního sektoru. Večerní diskuze se zaměří na otázku, co je to status umělce/kyně a k čemu nám může být dobrý. Sympozium se koná v aule Akademie výtvarných umění v Praze.

Program sympozia

Budoucnost práce (10:00–12:00)
10:00 společné čtení a diskuze nad vybranými eseji Marka Fishera, vede Ondřej Trhoň (texty jsou na vyžádání s předstihem na ondrej.buddeus@avu.cz)
11:30 Kateřina Smejkalová: Česko v pasti levné práce

Třída a umělecké scéna (13:00–14:00)
13:00 Jiří Skála: Umělecká práce: mezi seberealizací a obživou
13:30 Kateřina Nedbálková: Třídy v praxi a třídy na papíře

Organizování (se) na kulturní scéně v Evropě (14:30–16:00)
14:30 Petr Mezihorák: Možnosti sebeorganizace pracujících v kultuře a jejich autonomie
15:00 Slovinský odborový svaz Zasuk: Art Workers Organize: the Case of Zasuk

16:30 – 18:00 Panelová diskuze Proč potřebujeme status umělce a umělkyně?
Hostky: Jana Návratová (IDU), Zuzana Došeková (MK SR) a Jana Bernartová (Spolek Skutek)
moderuje: Anna Remešová