Barterový fond

Skutek koncem roku 2014 založil vlastní barterový fond. Momentálním účelem fondu je zajištění nabídky možné platby druhým stranám prostřednictvím uměleckých děl či různých aktivit nabízených ze strany členů Spolku. V praxi dnes fond funguje jako kartotéka uměleckých děl, nabízených externím spolupracovníkům Spolku, kteří s námi participují například na legislativních úpravách vnitřních materiálů, vývoji webu, atd. Do budoucna se fond nabízí jako základ spolkové sbírky.

V únoru 2015 bylo do fondu vloženo celkem 22 uměleckých děl a jeden rezidenční týdenní pobyt na malebné venkovské chatě. Umělci aktuálně zapojenými do projektu jsou: Jana Bernartová, Petr Dub, Jan Haubelt, Marek Meduna, Jiří Ptáček, Pavel Sterec a Evžen Šimera. Fond přijímá další akvizice z řad členů Spolku i z řad podporovatelů. Přijímáme nejen umělecká díla, ale současně i neméně výjimečné komodity a služby ze stran teoretiků a kritiků umění!

Na adrese petr.dub@spolekskutek.cz kontaktujte Petra Duba v případě zájmu o zapojení do této aktivity.