Cena Věry Jirousové

Na konci roku 2020 Skutek a dalšími organizace pro vizuální umění (Artalk z. s., Art Antiques s. r. o., Artyčok.TV z. s., Centrum pro současné umění Praha) zaštítily vznik nového spolku Cena Věry Jirousové, z. s.. Cena prošla během roku 2020 zásadní transformací, která má vést k lepší udržitelnosti a stabilnějšímu fungování. Sílu nové institucionální platformy spatřujeme v její pevně dané struktuře. Formát finančních příspěvků a jiné pomoci (organizační výpomoc, prostorové zajištění, spolupráce na propagaci apod.) pro zajištění fungování nové platformy dovoluje zainteresovaným institucím podílet se na obsahu, ale také adekvátně rozložit jejich vliv na fungování a obsah této iniciativy. V neposlední řadě zajišťuje stabilitu danou vícezdrojovou „organizací“. Každá ze zakládajících institucí má vlastní agendu, která se však umělecké kritiky, potřeby její kultivace a podpory dotýká.

Cílem Ceny Věry Jirousové je zviditelnit v českém prostředí obor výtvarné kritiky: podpořit začínající autory a současně poukázat na práci těch, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena nesoucí jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011) vznikla v roce 2012 díky spolupráci Mezinárodního centra současného umění MeetFactory a INI Gallery s Českými centry, a to z iniciativy umělce a kurátora Dušana Zahoranského. Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art Antiques a portál Artalk.cz.

Aktuálně je vypsán osmý ročník ceny, již tradičně ve dvou kategoriích. Nominace na ocenění v katagorii etablovaných výtvarných kritiček a kritiků lze zasílat na info@cenavj.cz do 31. 8. 2023. Do předmětu e-mailu vepište „NOMINACE CVJ 2023“. Do kategorie začínajících (emerging), ovšem věkově neomezené, se autorky a autoři hlásí sami zasláním jimi zvolené kritického textu. Bližší informace o podmínkách soutěže se lze dozvědět zde.