Operativní agenda

K práci Spolku Skutek patří i průběžná operativní komunikace s institucemi výtvarného umění a jejich představiteli ve věci aktuálních témat a událostí. Vedle iniciace a podpory otevřených dopisů k problematickým dějům na české výtvarné scéně Skutek působí v poradním sboru Ministerstva kultury ČR. MK ČR s námi spolupracoval s jako s relevantním partnerem pro diskuzi nad zněním dokumentu Státní kulturní politika 2021-2025, ale také při řešení aktuálních problémů, jakým je státní podpora umělců v době pandemie, možnosti vyhlášení dalších dotačních balíčků.

V průběhu první i druhé vlny pandemie nového typu koronaviru Spolek Skutek adresoval členům vlády a představitelům ministerstev (MK ČR, MPO, MZE, MF) několik otevřených dopisů, které se týkaly opatření, které se dotýkají osob činných v oblasti vizuálního umění, kompenzačních balíčků a nesrovnalostí v programu COVID kultura II, ale také návrhu zachování provozu galerií a muzeí umění ve 4. stupni PES. K dopisům se připojili rovněž zástupci dalších organizací, uměleckých škol a platforem. Spolu s dalšími kulturními organizacemi Skutek připomínkoval znění programu COVID III – kultura, který na začátku roku 2021 poprvé zahrnul rovněž výkonné výtvarné umělce a další profese z oblasti výtvarného umění.

Zasazujeme se v zájmu celé umělecké scény, institucí i jednotlivců. Myslíte si, že se Skutek měl vyslovit k některému zásadnímu tématu? Napiště nám na adresu spolekskutek@gmail.com, nebo se obraťte na člena či členku Výboru.

 

Otevřené dopisy a výzvy vě věci aktuálních témat

Vyjádření ke kritice činnosti ředitele Galerie Františka Drtikola Příbram (2023)

Výzva řediteli České filharmonie ve výběrového řízení a zřízení odborného kontrolního orgánu v Galerii Rudolfinum (2022)

Dopis politickým představitelům Prahy 3 ve věci Zachování sochařských děl Petra Šedivého na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (2022)

Otevřený dopis Spolku Skutek primátorce statutárního města Brna JUDr. Markétě Vaňkové, Radě města Brna, společnosti SPOLEČNĚ, o.p.s. a zástupcům Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina k výsledku soutěže „Umělecké dílo k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela“(2022)

Otevřený dopis ve věci Českého a Slovenského pavilónu v Benátkách (2021)