Status umělce

V současné době Ministerstvo kultury ČR věnuje zvláštní pozornost věnuje tzv. statusu umělce. V diskuzi se zástupci uměleckých oborů, včetně Skutku, vznikl v Institutu umění materiál, který projednává MK ČR i další relevantní ministerstva. MK ČR s dílčími tématy pracuje, zejména s tématem specifik sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, respektive možností úpravy daňového systému pro umělce. V současné době je statut koncipován jako společná definice všech uměleckých odvětví. Spolek Skutek zjišťuje data, která poukazují na specifika práce v oblasti výtvarného umění.

Aktuálně jsme ve spolupráci s organizací Fair Art připravili dotazník pro osoby působící v oblasti výtvarného umění, abychom shromáždili základní data o tom, jak se umělci a umělkyně, kurátoři a kurátorky nebo kritici a kritičky identifikují v rámci našeho právního systému. Jeho výsledky budou uveřejněny na konci roku 2022.

Vyplnit dotazník můžete zde.

Prostřednictvím přednášek a diskuzí současně zvyšuje povědomí o statusu umělce
a o jeho potřebnosti pro budoucí návrhy opatření, která by práci v oblasti
výtvarného umění lépeukotvila v pracovním prostředí a sociálním systému.