Status umělce

V současné době Ministerstvo kultury ČR věnuje zvláštní pozornost věnuje tzv. statusu umělce (a umělkyně). V diskuzi se zástupci uměleckých oborů, včetně Skutku, vznikl v Institutu umění materiál, který projednává MK ČR i další relevantní ministerstva. MK ČR s dílčími tématy pracuje, zejména s tématem specifik sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, respektive možností úpravy daňového systému pro umělce. V současné době je statut koncipován jako společná definice všech uměleckých odvětví. Spolek Skutek zjišťuje data, která poukazují na specifika práce v oblasti
výtvarného umění.

V závěru roku 2022 jsme ve spolupráci s organizací Fair Art připravili dotazník pro osoby působící v oblasti výtvarného umění, abychom shromáždili základní data o tom, jak se umělci a umělkyně, kurátoři a kurátorky nebo kritici a kritičky identifikují v rámci našeho právního systému. Jeho výsledky jsme na začátku následujícího roku předali
Ministerstvu kultury ČR a na začátku dubna s nimi formou prezentace a debaty
seznámíme veřejnost.

Prostřednictvím přednášek a diskuzí současně zvyšuje povědomí o
statusu umělce a o jeho potřebnosti pro budoucí návrhy opatření,
která by práci v oblasti výtvarného umění lépe ukotvila v pracovním
prostředí a sociálním systému.

S problematikou statusu se můžete blíže seznámit např. v podcastu PO AVU,
kde o něm debatuje naše členka Johana Lomová, nebo v rozhlasové debatě
naší členky Anny Remešové s Milanem Němečkem, vrchním ředitelem sekce
živého umění Ministerstva kultury ČR.