Mánes umělcům

V návaznosti na iniciativu Mánes umělcům v roce 2013 se tehdy nový Spolek Skutek rozhodl na jaře následujícího roku nominovat své kandidátstvo do voleb Správní rady Nadace českého výtvarného umění (NČVU). Nominována tehdy byla takzvaná „stínová rada“, o rok dříve zvolená třemi sty osob z okruhu Mánesa umělcům. Jmenovitě se jednalo o výtvarnou umělkyni Isabelu Grosseovou, fotografa Jiřího Thýna, historičku umění Johanu Lomovou, historika umění Marcela Fišera a historika architektury Rostislava Koryčánka. Nikdo z nominovaných ale do Správní rady NČVU nebyl zvolen.

V roce 2024 Skutek zareagoval na veřejnou výzvu dozorčí rady NČVU, která kritizovala hospodaření, péči o majetek nadace, nepotismus či netransparentní praktiky Správní rady a ředitelky nadace. Na této stránce shromažďujeme materiály a mapujeme vývoj situace.

Na základě prostudování poskytnutých materiálů a osobního setkání s zástupci dozorčí rady NČVU jsme 8. dubna 2024 dopisem vyzvali správní radu NČVU, aby vyhlásila řádné a otevřené volby, a rovněž spolky, organizace a inciativy v oblasti výtvarného umění, aby v těchto volbách kandidovaly své zástupkyně a zástupce. Během měsíce ji podepsalo více než 2000 osob, mezi nimi mnoho představitelek a předtavitelů profesionálního výtvarného umění. Naši výzvu můžete podpořit podpisem na petice.com.

V reakci na zviditelnění problémů NČVU nejprve vydala prohlášení, ve kterém odmítla vyhlášení voleb do správní rady. Dne 26. dubna nicméně oznámila volby do tříčlenné dozorčí rady, v nichž své kandidátky a kandidáty mohou nominovat umělecké spolky. Zároveň správní rada oznámila rezignaci dlouholeté ředitelky nadace Dagmar Baběradové a záměr provést v nadaci nezávislý hospodářský audit. Spolek Skutek vyzval dalších deset uměleckých sdružení, aby do dozorčí rady nominovala osobnosti z vlastnáích řad, a za sebe do voleb vyslal vlastní kandidátu: předsedkyni Skutku, právničku Alenu Kunicovou.

 

 

 

Mediální pokrytí současné situace v NČVU.