Vyzvali jsme výtvarná sdružení k nominacím do dozorčí rady NČVU

V souvislosti s rozhodnutím správní rady NČVU uspořádat volby do dozorčí rady, do kterých své kandidáty mohou přihlásit výtvarná sdružení a spolky, jsme dopisem vyzvali k postavení vlastní kandidátů a kandidátek S. V. U. Mánes, Českou akademii vizuálních umění, Uměleckou besedu, Sdružení českých grafiků Hollar, Unii výtvarných umělců, Spolek sochařů ČR, Asociaci profesionálních fotografů, Sdružení výtvarných umělců moravských a Asociaci jihočeských výtvarníků.

Dopis v plném znění

Vážené členky a členové,

vyzýváme vás k nominacím do dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění. Myslíme si, že se jedná o první příležitost přispět k nápravě „Mánesa“.

Dozorčí rada je kontrolní orgán, který dohlíží na jednání správní rady a hospodaření nadace. Zastoupení vašich zástupkyň či zástupců bychom považovali za záruku, že na fungování Mánesa dohlížejí osoby zodpovědné členstvům uměleckých sdružení.

Správní rada NČVU otevřela možnost nominací na krátkou dobou (do 10. května 2024). Dozorčí radu také bude volit výhradně stávající členstvo správní rady. Navzdory těmto okolnostem se domníváme, že této příležitosti máme využít a pokusit se ovlivnit budoucnost Mánesa zevnitř. Zodpovědná práce dozorčí rady bude v tomto bude pro chod nadace klíčová.

O nominacích kandidátek a kandidátů se více dočtete zde

Dle našich informací je zapotřebí zaslat společně s nominací jednak profesní životopis nominované osoby, jednak její osobní souhlas s kandidaturou.

Naši veřejnou výzvu správní radě do dnešního dne podpořilo 1700 osob. Této podpory si velmi vážíme. Je zjevné, že osud Mánesa není lidem lhostejný. Také proto se domníváme, že je důležité, aby výtvarná sdružení a spolky našly odvahu podílet se na jeho budoucnosti. Pojďme v našich spolcích najít osobnosti, které k tomu přispějí svými kompetencemi.

Děkujeme

Za Spolek Skutek
Jiří Ptáček
místopředseda