Ateliér Mothers Artlovers

Mothers Artlovers je skupina žen, která se začala scházet v prosinci 2016 v Brně a v Praze. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně. Sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučuje otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či případné budoucí rodiče. Forma podpory může být různá a měla by vycházet z našich potřeb a přání: od setkávání se, sdílení a rozvíjení našich témat a myšlenek, přes praktickou mateřskou podporu (jako hlídání dětí, sdílení věcí apod.), po institucionální podporu, možnost společné tvorby, inspirace (výstavy, projekty, workshopy) až po utvoření mezinárodní funkční platformy, která nám umožní sdílet příležitosti a podporovat se v tvorbě.

Ateliér Mothers Artlovers nabízí pravidelné hlídání dětí s kreativním programem pod vedením lektorů. Ateliér se nachází prostorách Kreslírny v ulici Jana Zajíce 929/10 v Praze. Nabídka je určena především dětem členek a členů spolku Skutek, ale v případě volné kapacity je otevřený široké veřejnosti. Program je koncipovaný pro děti školkového věku a probíhá dvakrát týdně, každé ponděli mezi 9-14 hodinou a úterý mezi 9-15 hodinou. Pro aktuální zprávy sledujete náš FB.

V případě zájmu se pro informaci o zaplněnosti kapacit obracejte na Zuzanu Štefkovou (z.stefkova@gmail.com).