Program tvůrčí podpory Tvůj skutek

Tvůj Skutek je programem finanční podpory projektům z oblasti výtvarného umění a vizuální kultury

Spolek Skutek každoročně podpoří vybrané události či aktivity z oblasti výtvarného umění a vizuální kultury částkou do celkové výše 5.000 Kč.

Co podporujeme?

Podpora má zůstat otevřena co nejširšímu spektru potřeb představitelů a představitelek umělecké scény, a to i těm, které se nevejdou do kategorií jiných podpůrných programů a grantů. Základní podmínkou je jejich realizace v daném kalendářním roce.

Žádost nepodmiňujeme členstvím ve Spolku Skutek. Výbor spolku si ale vyhrazuje právo podporu udělit i nepřihlášenému záměru na základě zhodnocení jeho naléhavosti.

Co musíte udělat?

Žadatel/ka se obrátí na Výbor Spolku Skutek a na jeho nejbližším zasedání stručně představí svůj záměr.

Co od vás žádáme?

V případě veřejné prezentace realizovaného záměru příjemci / příjemkyně uvedou v tiskových materiálech formulaci: „Projekt se uskutečnil s finanční podporou Spolku Skutek“. Na konci daného kalendářního roku příjemci / příjemkyně shrnou využití prostředků v písemné zprávě o délce max. 1 normostrany. Ta bude uveřejněna na webových stránkách Spolku Skutek. Uvítáme poskytnutí obrazové dokumentace, ale není povinné.