Grand Prix Skutek

Cena Grand Prix Skutek je určena osobnostem působícím na české výtvarné scéně, a to bez ohledu na věk nebo národnost. Spolek Skutek ji uděluje jako spolkovou reflexi dlouhodobého a významného působení jednotlivců nebo dvojic či skupin v rámci domácího uměleckého provozu nebo vzhledem k výrazným počinům spojeným se zdejším kulturním životem a jeho organizací. Záměrem ceny je zviditelnit dění a osobnosti spojené s oborovým dialogem a s vytvářením infrastruktury současného umění. Zároveň chce cena produktivně vyplňovat prostor mezi již zavedenými oceneními a zhodnocovat tak přínos, který není nutně jen uměleckého nebo odborného rázu.

Udělením čestného členství vyjadřuje Spolek Skutek svoje uznání i podporu osobnostem, jejichž sounáležitost se spolkovými idejemi a ideály může mít pro další rozvoj spolku podpůrnou roli.

Laureáti a laureátky Grand Prix Skutek

2015 Jana a Jiří Ševčíkovi

Čestné členství: Karel Oujezdský, Jiří Valoch

2018 Charlotta Kotíková

Čestné členství: Marcel Fišer, Terezie Nekvindová, Martina Berdychová

2019 Milena Bartlová

Čestné členství: kolektiv A.M.180, Richard Adam, Sráč Sam

2021 Ludvík Hlaváček