Metakritika

Členové Skutku Ondřej Brody, Marek Meduna a Milan Salák iniciovali vznik dvou projektů zaměřených na reflexi výtvarného umění a reflexi jeho reflexe.

Projekt spočíval ve zveřejňování PDF zacílého na kultivaci kritického psaní o současném umění. Každé z čísel se zaměřilo na několik periodik, jejichž součástí je recenzní rubrika výtvarného umění. V čtvrtletníku byly uveřejňovány rozbory jednotlivých článků a recenzí.

Cílem byl soustavnější pokus o reflexi výtvarné kritiky ze strany ne-kritiků a ne-teoretiků. Tým obou projektů tvořili Alžběta Bačíková, Radim Langer, Marek Meduna, Martin Prudil, Lucie Rosenfeldová a Milan Salák.

První vydání Sborníku metakritických textů (META 1) z roku 2015 obsahovalo rozbor recenzí otištěných ve vybraných periodikách: A2, Ateliér, Flash Art, Nový Prostor, Respekt a Lidové noviny. Článkem Metakritika aneb kritizování kritiky v online magazínu Artalk na jejich iniciativu reagovala Silvie Šeborová.

V listopadu 2016 vyšlo pokračování Sborníku metakritických textů – META 2. Zaměřil se na materiály publikované periodiky Artalk, Art+Antiques, Hospodářskými novinami a televizním magazínem Artmix. Autorský tým META 2 tvořili Alžběta Bačíková, Pavel Jestřáb, Marek Meduna, Michal Novotný, Milan Salák a Pavel Šmíd.