Napsali jsme Národní galerii, aby nepoužívala název „Český pavilon v Benátkách“

Výbor Skutku zaslal Národní galerii Praha dopis s výhradou k užívání názvu Český pavilon v materilálech k letošní expozici Evy Koťátkové v ČS. pavilonu na Benátské bienále.

Dopis v plném znění

Vážená paní generální ředitelko, vážený pane komisaři,

s pochopením pro přesvědčení našich kolegyň a kolegů ze Slovenska, že se Národní galerie Praha dopouští překrucování faktů, Vás tímto žádáme o opravu informace o chybně uváděném Českém pavilonu v Benátkách. Oprava by neprodleně měla proběhnout ve všech materiálech, kde to je uvedeno.

Jsme přesvědčeni, že výstava Evy Koťátkové neprobíhá v Českém pavilonu a Michal Novotný není jeho komisařem. Obě informace se přitom dočítáme na oficiálním webu labiennale.ngprague.cz. Pravdou je, že Eva Koťátková, Hana Janečková a Michal Novotný stojí pouze za českou expozicí v Českém a Slovenském pavilonu v Benátkách.

Navrhujeme, aby ve všech materiálech bylo nadále uváděno pouze Česká expozice v Benátkách.

V Benátkách žádný český pavilon nemáme, ani nikdy neexistoval. Sdílený pavilon je výsledkem složitě vyjednaného konsensu a má zůstat ukázkou koexistence dvou blízkých, vzájemně se respektujících kultur. Nevíme, co Vám dovolilo na tuto skutečnost zapomenout. Bereme ale vážně hlasy ze Slovenska, které v lepším případě poukazují na neomalenost a v horším na xenofobní záměr.

Spolek Skutek v poslední době citlivě vnímá proměnu politického klimatu na Slovensku. Tím spíše bychom si přáli, aby z Česka naše kolegyně a kolegové ze Slovenska dostávali pozitivní solidární signály. Vytvoření fiktivního „Českého pavilonu“ je v tomto směru chybou, která si zaslouží Vaši pozornost.

Děkujeme, že podniknete náležité kroky.