Vítáme pět nových členek a členů

Se sklonkem roku vstoupilo do řad Skutku pět mladých osobností: výtvarné umělkyně Karolína Vojáčková a Lenka Štěpánková a výtvarní umělci Jiří Gruber, Matěj Pavlík a Jiří Pitrmuc. Využili nové možnosti podání přihlášky přes online formulář, která je součástí nových webových stránek spolku. Rozšíření členské základny si Výbor Skutku stanovil jako jeden z hlavních cílů pro rok 2023. Doufáme, že příchod nových členek a členů ovlivní témata, jimž se věnujeme, a přístupy k jejich řešení.