Podpořili jsme Galagan Art Museum v Černihivu

Výbor Spolku Skutek poskytl Galagan Art Museum v severoukrajinském Černihivu Kč částku 10.000 Kč, jíž bylo zapotřebí k zakoupení přístroje na výměnu vzduchu pro podzemní prostory, kam v současných válečných časech muzeum přesunulo své kulturní programy pro veřejnost. Nákup tohoto zařízení byl možný díky pravidleným msíčním příspěvkům všem našich členek a členů.

Rekuperační zařízení značky Prana již bylo zakoupeno a v současné době muzeum provádí jeho instalaci.