Skutek má nové vedení

Pro sedm kandidátek a kandidátů ve volbách do Výboru hlasovala nadpoloviční vetšina členstva našeho spolku. Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů získali čtyři kandidující. Novými členkami a členy Výboru se tímto stali:

Hana Janečková
Martin Netočný
Jiří Pitrmuc
Zuzana Štefková

V osmičlenném výboru z předchozího období zůstávají: Alena Kunicová, Jiří Ptáček, Johana Lomová a Jitka Hlaváčková.

Zároveň byli členskou základnou schváleny účetní závěrky za rok 2021 a 2022 spolu s Výroční zprávou za roky 2021-2023.